شپلستان دهدشت

کهگیلویه وبویراحمد(دهدشت)-ترفند-شهدا-رهبر-حجاب-داستان کوتاه

گلزار شهدای یاسوج
 

1- شهید گمنام:

فرزند روح الله  22/بهمن/57 – ایام الله (نامعلوم) - کربلای ایران  

2- جان قلی خادمی:

فرزند علی خان 8/7/64 - 1345 (18 ساله) – لولان

3- غلام رضا افشون:

فرزند حسن قلی 12/12/62- 1345 (17 ساله) - عملیات خیبر

4-محمد هادی پور مطلق:

فرزند علی محمد 25/12/63-1345 (18 ساله) - شرق دجله

5- سید عزت الله حبیب پور:

فرزند سید عطا 23/12/64 -1347 (17 ساله) - فاو

6-حمید فروزان پور:

فرزند سوخته 4/4/67 - 1348 (19 ساله) - جزیره محنون         

7- حجت الاسلام شیخ عباس آزادی:

فرزند تفرقه 12/2/75 - 1343 (32 ساله) - بیمارستان ساسان تهران

8- قهرمان سیاوش مهر:

فرزند ایمان 27/1/79 - 1352 (22 ساله) -  بندر جاسک

9- عبدالعلی علی زاده:

فرزند علی 4/4/67 - 1337 (30 ساله) - جزیره مجنون

 

10- عبدالمحمد گلشادی:

فرزند جعفر 9/12/79 - 1328 (51 ساله) -  بیمارستان ساسان تهران

11- نادر کریمی:

فرزند محمد 10/9/60 - 1336 (24 ساله) - بُستان  

12- علی قلی نوری:

فرزند جعفر قلی 28/9/60 - 1343 (17 ساله) - سوسنگرد

13- کاووس حسینی:

فرزند محمد 2/1/61 - 1341 (20 ساله) – رقابیّه

14- جانعلی مشیری اصل:

فرزند علیجان 2/1/61 – 1344 ( 17 ساله) – رقابیه

15- جعفر رواز:

فرزند حسین  20/9/64 – 1344 (20 ساله) – شط علی

16- حسین رزمنده:

فرزند یعقوب 22/11/64 – 1324 (40 ساله) – فاو

17- سید شیر هاشمی:

فرزند سید امرالله 22/12/61 – 1343 ( 18 ساله) – قصر شیرین

18- علی قاسمی:

فرزند میرزا 21/8/61 – 1342 ( 19 ساله) – مرسیان

19- علی راستگو:

فرزند محمد قلی 11/8/62 – 1340 (22 ساله) – عین خوش

20- سید خداداد حسینی:

فرزند سید قاسم 2/5/61 – 1342 (19 ساله) – کوشک

21- غلام رضا حسینی:

 فرزند حبیب الله 17/2/61 – 1344 (17 ساله) – خرمشهر

22- شهریار علی پور:

فرزند حسنعلی 8/1/61 – 1340 (21 ساله) – کرخه نور

23- کریم مرادی:

فرزند علی دانا  14/2/62 – 1341 (19 ساله) – مهاباد

24- سید آیت الله مرتضوی:

فرزند سید احمد 28/2/62 – 1344 (18 ساله) – مهاباد

25- علی یار محمدی:

فرزند علمدار 10/5/62 – 1343 (19 ساله) – حاج عمران

26- عبدالصاحب شیروانی:

فرزند خدا خواست 28/5/62 – 1345 (17 ساله) – پاسگاه مروارید

27- خدا بخش رستمی:

فرزند تیمور 9/6/62 – 1341 (21 ساله) – کردستان

 28- محمد رضا رستگار:

فرزند حسین 11/7/62 – 1344 (18 ساله) – زبیدات عراق

29- محمد حسین رزمجو:

فرزند بابا 30/1/65 – 1349 (16 ساله) – قلاویزان

30- باران گشتاسبی:

فرزند شیر خان  20/6/65 – 1335 (30 ساله) – جزیره مجنون

31- علی رضا روستا:

فرزند نوروزعلی 30/7/65 – 1346 (19 ساله) – قلاویزان مهران

32- الله داد محمدی:

فرزند علی باز 22/11/64 – 1330 (34 ساله) – فاو عراق

33- نیرعلی خوشنودی مقدم (مظفری):

فرزند محمدجعفر 5/10/65 – 1346 (19 ساله) – کربلای 2

34- ایمان زمانی:

فرزند اردشیر 1/7/65 – 1348 (17 ساله) – مهران

35- اسدالله عنبری:

فرزند علی 26/4/65 – 1340 (25 ساله) – مهران

36- علی سینا حسینی:

فرزند عبدی 15/8/65 – 1344 (21 ساله) – فاو

37- شیخ رضا چمانی:

فرزند اله رضا 27/11/65 – 1346 (19 ساله) – شلمچه

38- علی فتاحی:

فرزند قمصور 27/12/65 – 1346 (19 ساله) – خوزستان

39- حمید دلباز خو:

فرزند نصرالله 4/11/65 – 1351 (14 ساله) – شلمچه

40- علی زمان رمضانی:

فرزند قهرمان 3/11/65 – 1345 (20 ساله) – شلمچه

41- فردین روائی:

فرزند خلیفه 22/8/65 – 1349 (16 ساله) – مهران

42- قادر پاویار:

فرزند حداد 22/12/74 – 1340 (34 ساله) – زاهدان

43- سیاه دلداریان:

فرزند محمد قلی 22/1/62 – 1344 (18 ساله) – فکه

44- سید ناصر تقوی زاده:

فرزند سید عبدالعلی 10/3/70 – 1348 (22 ساله) – زاهدان

45- شاهپور باقری زاده:

فرزند حسن 4/4/67 – 1341 (26 ساله) – جزیره مجنون

46- شیر احمد التیام پور:

فرزند شیرزاد 31/4/67 – 1346 (21 ساله) – سردشت

47- تقی فرجیان:

فرزند قباد 5/3/67 – 1349 (18 ساله) – مهاباد

48- هادی شفیعی:

فرزند سعید 20/12/66 – 1341 (25 ساله) – مسجد سلیمان

49- ابوالقاسم علی پور:

فرزند عین علی 23/3/67 – 1354 (13 ساله ) – شلمچه

50- جانباز لطف الله شاکردی:

فرزند عزیزالله 31/1/83 -1339 (44 ساله) –

51- خلبان حمید رحیمی فر:

فرزند حاج بارونی 16/7/82 – 15/10/1355 (27 ساله) – زاهدان

52- جانباز ایمان حسین زاده:

فرزند قلی 28/8/82 –4/7/1330 (52 ساله) – بیمارستان امام سجاد

53- اله نظر بهرامی مؤخری نیاز:

فرزند محمد طلا 16/3/83 – 1360 (23 ساله) – اهواز

54-کرامت الله حسین پور:

فرزند عبدالله 31/4/67 –20/2/1346 (21 ساله) – عین خوش

55- سید نصیب الله کریمی:

فرزند میر قاسم 18/2/61 – 1333 (28 ساله) – شلمچه

56- حانباز علی آشوغ:

فرزند علی باز 24/3/82 -   ()

57- جانباز سید علی باز خرامیان زاده:

فرزند سید جانی 16/6/82 –1/7/1342 (40 ساله) –

58- مندنی سبحانی:

فرزند تفرقه 23/11/66 – 1347 ( 19 ساله) – ماووت عراق

59- صدرالله مددی:

فرزند نعمت الله 22/10/69 – 1330 (39 ساله) – ماووت عراق 

60- امان الله خشنودی:

فرزند منوچهر 4/4/67 – 1347 (20 ساله) – جزیره مجنون

61- محسن رستمی:

فرزند احمد 4/4/67 – 1333 ( 34 ساله) – جزیره مجنون

62- سلبعلی ولایتی فر:

فرزند گنجعلی 24/3/69 – 1345 (24 ساله) – ایلام

63- عبدالعلی سلیمانی:

فرزند غلام حسین 4/4/67 – 1345 (22 ساله) – جزیره مجنون

64- علی صفر الستانی خوب:

فرزند جانعلی 2/10/66 – 1346 (20 ساله) – قلاویزان

65- گرگ الله جمشیدی:

فرزند شکرالله 18/10/66 – 1334 (32 ساله) – مهران

66- کورش بابا پور:

فرزند الیاس 27/12/65 – 1342 ( 23 ساله)  - اهواز

67- مهران کیومرثی:

فرزند قدمعلی 10/7/66 – 1348 (18 ساله) – عزب ماهور

68- منصور عبدی:

فرزند داراب 20/10/65 – 1348 (17 ساله) – شلمچه

69- آیت الله محمدی:

فرزند اسکندر 4/11/65 – 1350 (15 ساله) – شلمچه

70- سید شجاعت عوض زاده:

فرزند سید جواد 28/11/64 – 1342 (22 ساله) – فاو

71- حمید نظری:

فرزند موسی 4/4/67 – 1/5/345 (22 ساله) – جزیره مجنون (پد خندق)

72- برزو فرهادی:

فرزند کروشی 19/6/65 – 1337 (28 ساله) – مهران

73- عبدالخالق محمد ی زاده:

فرزند اردشیر 1/12/64 – 1345 (19 ساله) – فاو

74- نجف قلی دامیده:

فرزند جانقلی 3/12/64 – 1336 (28 ساله) – فاو

75- مختار والی:

فرزند ابراهیم 25/8/65 – 1349 (16 ساله) – مهران

76- فتح الله صفری:

فرزند عیدی 4/12/62 – 1350 (12 ساله) – طلائیه

77- کرم الله شفیعیان:

فرزند بهرام 24/11/64 – 1343 (21 ساله) – فاو

78- عزیزالله علی پور:

فرزند فضیل 25/6/62 – 1342 (20 ساله) – زبیدات عراق

79- جواد هرمز پور:

فرزند رمضان  27/6/62 – 1332 (30 ساله) – زبیدات عراق

80-عین الله دهراب پور:

فرزند یدالله 25/4/62 – 1345 (17 ساله) – حاج عمران

81- احمد رضا ذوالفقاری:

فرزند علی حسن 3/5/62 – 1348 (14 ساله) – حاج عمران

82- خدا خواست رجب پور:

فرزند اسدالله 7/1/61 – 1337 (24 ساله) – دزفول

83- قادر قدمی:

فرزند احمد 2/9/61 – 1341 (20 ساله) – کردستان

84- علی اکبر واعظی:

فرزند عوض 24/4/61 – 1329 (32 ساله) – شلمچه

85- نور محمد نوریان:

فرزند قدرت الله 16/4/61 – 1347 (14 ساله) – رود کارون

86- سید محمد قاسمی:

فرزند سیدمحمد  19/8/61 – 1342 (19 ساله) – عین خوش

87- سیف الله علی پور:

فرزند ولی 19/8/61 – 1341 (20 ساله) – عین خوش

88- سید فضل الله خویه:

فرزند سید سیف الله 4/10/65  -2/2/1340 (25 ساله) – جزیره مجنون(کربلایی 4)

89- سید نصر الله افتخاری:

فرزند سید قادر 30/2/63 – 1342 (21 ساله) – مهاباد

90- قربان علی زاده:

فرزند کاکا  24/12/63 – 1343 (20 ساله) – جزیره مجنون

91- رحیم غلامیان:

فرزند شیرو 11/1/64 – 1339 ( 25 ساله) – جزیره مجنون

92- سید حسن حسینی:

فرزند سید ناصر 21/10/60 – 1341 (19 ساله) – سوسنگرد

93- مرتضی سیاوش جو:

فرزند مصطفی 1/12/60 – 1318 (42 ساله) – تنگه چزابه

94- حمید احمدی:

فرزند محمد 8/9/60 - 1332 (28 ساله) – بستان

95- سید عبدالستار محمدی:

فرزند سید عبدال 8/9/60 – 1339 (21 ساله) – بستان

96- جعفر قلی ... :

فرزند صفر 4/4/67 – 1345 (22 ساله)- جزیره مجنون

97- غلام حسین بیابانی:

فرزند حسین 21/11/64 – 1343 (21 ساله) – فاو

98- محمد علی شهباز پور:

فرزند راه الله 12/12/62 – 1319 (43 ساله) – طلائیه

99- چنگیز محمدی زاده:

فرزند شیروان 4/10/65 – 1351 (14 ساله) – جزیره مجنون

100- سید اسماعیل نظری:

فرزند سید حسن 29/1/66 – 1351 (15 ساله) – ماووت عراق

101- رحمان مهرجانی:

فرزند هدایت 20/4/64 – 1347 (14 ساله) – وهلان

102- عبدالرسول شیروانی اردکانی:

فرزند حاج خدا خواست 25/8/61 – 1340 (21 ساله) – عین خوش

103-محمد باقر عصمتی:

فرزند مرتضی قلی 17/10/77 – 1339 (38 ساله) – بندر امام

104- محمد تقی محمد زاده:

فرزند سهراب 7/5/61 – 1338 (23 ساله) – جبهه کوشک

105- کرامت احسانی:

فرزند حاجی 18/2/61 – 1348 (13 ساله) – شلمچه 

۱۰۶- نگهدار نیک پی:

فرزند سپهدار () - شلمچه

منبع:  وبلاگ شپلستان دهدشت

توجه: استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلا اشکال است.

اخطار:

سال ۸۹ اسامی شهدای گلزار دهدشت را در وبلاگ خود قرار دادم ولی مشاهده شد که برخی بدون نوشتن منبع، این اسامی رو توی وبلاگ خود قرار داده اند. 

تشکر:
دو خواهر در این امر به بنده کمک کردند که همین جا ازشون تشکر و قدردانی می کنم.

۱- خانم ش ا: به درخواست بنده حضوراً به گلزار شهدای یاسوج مراجعه کرده و اسامی رو نوشتند.

۲- خانم س داودی زاده: تایپ این اسامی رو انجام دادند.

آمار زیر از ۱۰۵ شهید بالا،بدست آمده است:

۱۳ ساله: ۲ نفر

14 ساله: ۵ نفر

15 ساله: ۲ نفر

16 ساله: ۳ نفر

17 ساله: ۹ نفر

18 ساله: ۸ نفر

۱۹ ساله: ۱۲ نفر

۲۰ ساله: ۹ نفر

۲۱ ساله: ۱۰ نفر

22 ساله: ۷ نفر

23 ساله: ۳ نفر

24 ساله: ۳ نفر

25 ساله: ۴ نفر

26ساله: ۱ نفر

27 ساله: ۱ نفر

۲۸ ساله: ۴ نفر

۳۰ ساله: ۳ نفر

32 ساله: ۳ نفر

۳۴ ساله: ۳ نفر

38 ساله: 1 نفر

۳۹ ساله: ۱ نفر

40 ساله: 1 نفر

41 ساله: 1 نفر

۴۲ ساله: ۱ نفر

۴۳ ساله: ۱ نفر

44 ساله: 1 نفر

۵۱ ساله: ۱ نفر

۵۲ ساله: ۱ نفر

مطالب مرتبط:

 

 

دوست داشتی به عکس های لینک دار سمت چپ وبلاگم نگاه کن.

اشعار بنده   -   فروشگاه حسن بهگام    -   وبلاگ های کهگیلویه و بویراجمد

خواهش عاجزانه:

جهت گذاشتن لوگوی زیر در وبلاگ خود به منظور دسترسی سریع به وبلاگ ما، لطفا کد زیر رو دانلود کرده و در بخش کدهای جاوا اسکریپت تنظیمات وبلاگ خود قرار دهید.

دانلود رایگان تحقیق شپلستان

لینک کد لوگوی ما: لینک دانلود

نکته: کد لوگوی ما در صفحه ی آخر همه ی تحقیق ها نیز موجوده.

یاعلی و التماس دعا

برثانیه ی ظهور مهدی (عج) صلوات

فروشگاه فروتل بنده
 

شهید حاج شیرعلی سلطانی

مسئول تبلیغات تیپ امام سجاد(ع) فارس

 

نام پدر: امیر
تاریخ تولد:
1327
محل تولد:
شیراز محلۀ کوشک قوامی
تاریخ شهادت:
12/1/1361
محل شهادت:
عملیات فتح المبین
محل دفن:
کتابخانۀ مسجد المهدی شیراز

 

هم مداح بودو هم شاعر اهل بیت(ع). می گفت:
"
شرمنده ام که من با سر وارد محشر شوم و اربابم بی سر وارد شود."

بعد شهادت،وصیت نامه ش رو آوردند. نوشته بود "قبرم رو توی کتابخونۀ مسجد المهدی کندم." سراغ قبر که رفتند،دیدند به هیکلش کوچیکه(اندازه ی هیکلش نیست!). وقتی جنازه ش اومد،قبر اندازه ی اندازه بود، اندازه ی تن بی سرش.

راوی: مداح اهل بیت حاج کاظم محمدی

منابع:
1-   کتاب شهید شمع تاریخ است ، شیرعلی سلطانی، ص13
2-   کتاب سروهای سرخ ، نوشتۀ غلامعلی رجائی، ص160 و 161
3- ماهنامۀ عاشورائیان فارس کنگرۀ بزرگداشت سرداران و 14 هزار شهید استان فارس، شمارۀ 3
4-   کتاب روایت مقدس ، مؤسسۀ فرهنگی روایت سیرۀ شهداء قم، ص63 و 64
۵- کتاب خط عاشقی ، گردآورنده حسین کاجی، چاپ سوم، ص9

هدیه به روح تمامی شهدا،بفرست ۳ صلوات باحال

 

لینک های مرتبط(خواهشاً بخونشون):

 

سردار شهید حاج محمد ابراهیم همت

 

فرمانده لشکر27 محمد رسول الله(ص)

 

نام پدر: حاج علی اکبر

تاریخ تولّد: 12/1/1334

محل تولد: شهرضا (اصفهان)

تاریخ شهادت: 24/12/1362 (در سن 28 سالگی)

محل شهادت: عملیات خیبر

محل دفن: گلزار شهدای شهرضا

 

 

می خواستم برم کربلا زیارت امام حسین(ع).همسرم سه ماهه حامله بود.التماس و اصرار که منو هم ببر،مشکلی پیش نمی آید.هر جوری بود راضیم کرد با خودم بردمش،امّا سختی سفر به شدت مریضش کرد.وقتی رسیدیم کربلا،اوّل بردمش دکتر...دکتر گفت:

"احتمالاً جنین مرده اگر هم زنده باشه امیدی نیست چون علایم حیات نداره."

وقتی برگشتیم مسافرخونه،خانم گفت:

"من این داروها رو نمی خورم! بریم حرم. هرجوریکه می توانی منو برسون به ضریح آقا"

زیر بغل هاشو گرفتم و بردمش کنار ضریح،تنهاش گذاشتم و رفتم یه گوشه ای واسه زیارت.با حال عجیبی شروع کرد به زیارت.بعد هم خودش بلند شد و رفت تا دم در حرم.صبح که برای نماز بیدارش کردم با خوشحالی بلند شد و گفت:

           "چه خواب شیرینی بود. الان دیگه مریضی ندارم."

بعد هم گفت:

"توی خواب خانمی رو دیدم که نقاب به صورتش زده بود، یه بچه ی زیبا رو گذاشت توی آغوشم."

بردمش پیش همون پزشک.20 دقیقه ای معاینه کرد،آخر هم با تعجب گفت:

" یعنی چه؟ موضوع چیه؟ دیروز این بچه مرده بود، ولی امروز کاملاً زنده و سالمه!  اینو کجا بردید؟ کی این خانم رو معالجه کرده؟ باور کردنی نیست، امکان نداره!؟ "

خانم که جریان رو براش تعریف کرد،ساکت شد و رفت توی فکر.وقتی بچه به دنیا اومد،اسمش رو گذاشتیم:

           " محمد ابراهیم،"محمد ابراهیم همت" "

 

راوی: پدر سردار شهید همت

 


منابع:

1- کتاب حکایت سرخ،نوشتۀ محمد حجتی(پریشان)،ص6

2- کتاب ستاره ای در زمین،نوشتۀ محسن پرویز،ص11

3- کتاب 14سردار،نوشتۀ احمد امامی راد،ص93

4- کتاب همسفران،نوشتۀ رضا رئیسی،ص3

5- وبلاگ شپلستان،نوشته شده در تاریخ چهارشنبه ۲۴/6/89لینک مرتبط:

 

سردار شهید حاج میر قاسم میرحسینی

 

قائم مقام فرماندهی لشکر 41 ثارالله

 

نام پدر: مرادعلی

تاریخ تولد: خرداد ماه 1342

محل تولد: صفدر میر بیک سیستان و بلوچستان

تاریخ شهادت: 19/10/1365 (در سن ۲۳ سالگی)

محل شهادت: عملیات کربلای 5 در شلمچه

محل دفن: گلزار شهدای زابل

 

مداح خوش صدا نداشتیم.زیارت عاشورای مهدیه ی لشکر،تعطیل شده بود.حاج قاسم صدام زد و گفت:

" پس زیارت عاشوراتون چی شد؟ "

قضیه رو که براش گفتم،حرفم رو برید.گفت:

" اینم شد دلیل! این حرفا اهمیتی نداره،اصل اینه که توی جبهه ی اسلام،علم زیارت عاشورا زمین نمونه. "

دیگه چیزی نگفت.از اون به بعد هر وقت میومد مهدیه،تا می دید معطل مداحیم،بلندگو رو بر می داشت و شروع می کرد:

                    " السلام علیک یا اباعبدالله "

 

راوی: مهدی صوفی


منابع:

1- کتاب مرداستان8(یل سیستان) شهیدحاج قاسم میرحسینی،ص39

2- کتاب فانوس زائر،مؤسسۀ فرهنگی روایت سیرۀ شهدا،قم،ص72

3- کتاب نگین هامون،بازآفرینی احمد دهقان،ص135

4- کتاب خط عاشقی،احمد کاجی،چاپ سوم،ص104و105

5- وبلاگ شپلستان،نوشته شده در تاریخ چهارشنبه ۱۳/5/89

هدیه به روح تمامی شهدا،بفرست ۳ صلوات باحال

 

یاد شهیدان

 

در سینه ام،دوباره غمی جان گرفته است

امشـب دلـم به یـاد شهـیدان گرفته است

تـا لحظـه های پـیـش دلـم گـور سـرد بـود

اینـک به یـمـن یـاد شما جـان گرفته است


در آسـمان سـیـنـه ی من ابــر بغض خفت

صـحـرای دل بــهـانـه ی بـاران گرفته است


از هـر چـه بـوی عشـق تهـی بـود خانه ام

ایـنـک صـفـای لـالـه و ریـحـان گرفته است


دیشب دو چشم پنجره در خواب می خزید

امشـب سـکـوت پنـجـره پایان گرفته است


امشب فضای خانۀ دل سبز و دیدنی است

از فــصــل زرد ، رنــگ بــهـاران گرفته است


سلمان هراتی /منظومه ی شهادت/ص 393دکتر علی شریعتی:

 آنان که رفتند کاری حسینی کردند و آنها که ماندند باید کاری زینبی کنند.

مجموعه آثار9/ حسین(ع) وارث آدم /ص207